Beweeg

je mee

inschrijving, voorwaarden en huisregels

Inschrijving

 • Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de voorwaarden en huisregels van k’dans;
 • Bij inschrijving ben je (eenmalig) inschrijfgeld verschuldigd;
 • Na inschrijving heb je een betalingsverplichting.

Voorwaarden

 • Het abonnementsgeld wordt doorlopend per kalendermaand in rekening gebracht en is gebaseerd op de aan het abonnement gekoppelde prijs;
 • Betaling van maandabonnementen vindt plaats per automatische incasso; losse lessen moeten voorafgaand aan de les worden voldaan of per automatisch incasso;
 • Het abonnementsgeld wordt afgeschreven voor de 8e van de maand;
 • Er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats;
 • Bij niet tijdige betaling worden de administratie- en / of incassokosten doorbelast;
 • Je schrijft je in voor lessen, deze uren zijn gekoppeld aan je abonnement;
 • Inhalen is mogelijk in de lopende abonnementsperiode (maandabonnement: kalendermaand); Voor alle lessen geldt dat gereserveerde lessen tot minimaal 12 uur voorafgaand aan de les kunnen worden afgemeld, bij niet tijdige afmelding wordt de les wel in rekening gebracht.
 • Opzegging, wijziging of (tijdelijke) afwezigheid dient uiterlijk vóór de 16e van de maand voorafgaand aan de maand waarop het betrekking heeft (schriftelijk / e-mail) plaats te vinden;
 • Relevante informatie omtrent gezondheid / fysieke gesteldheid dient schriftelijk te worden gemeld;
 • k’dans is niet aansprakelijk voor vermissing van voorwerpen;
 • k’dans is niet aansprakelijk voor het opdoen van blessures en / of de gevolgen hiervan;
 • Afwezigheid door ziekte dient zo snel mogelijk (schriftelijk / e-mail) gemeld te worden;
 • Registratie en deelname aan lessen vindt elektronisch plaats met een ‘druppel’ en een (digitale) foto; bij verlies van de druppel worden kosten in rekening gebracht;
 • Je gaat akkoord met de (huis)regels.

Aanvullende voorwaarden workshops en opleidingen

 • De specifieke inschrijvings, betalings- en annuleringsregels of andere voorwaarden worden voorafgaand de opleiding of workshops kenbaar gemaakt via de website (altijd onder voorbehoud).
 • Maximum aantal plaatsen, behandeling aanmelding op volgorde van binnenkomst.
 • Inschrijving definitief na inlevering aanmeldingsformulier.
 • Cursusregistratie (studiepunten) vindt pas plaats na aanlevering volledig dossier en betaling.
 • Betaling:
  • De betaling dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de (start)datum opleiding te zijn voldaan.
  • Verschuldigd bij annulering: tot 28 dagen voorafgaand (start)datum opleiding 0%, tot 21 dagen 25%, tot 14 dagen 50%, tot 7 dagen 75% en binnen 7 dagen 100%
  • Early Bird (alleen van toepassing bij opleidingen): inschrijving en betaling 6 weken voorafgaand start opleiding: korting 5%
  • Termijnbetaling (alleen van toepassing bij opleidingen langer dan 1 maand): 1e termijn 50% 48 uur voorafgaand start opleiding / 2e termijn 48 uur voorafgaand 2e helft opleiding: toeslag 2,5%

Huisregels

 • Je kunt alleen deelnemen aan de les als je bij aanvang aanwezig bent;
 • In de hele studio zijn alleen binnenschoenen toegestaan;
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.